Στην υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link προχώρησε με επιτυχία η Ιάσων Πληροφορική

Αθήνα, Ιούνιος 2017.

Στην άμεση ηλεκτρονική τιμολόγηση με τους πελάτες της προχώρησε η Ιάσων Πληροφορική, μέσα από την υλοποίηση της λύσης R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft).

Με στόχο την υποστήριξη & ενίσχυση των εμπορικών της σχέσεων, η Ιάσων Πληροφορική συνδέθηκε στο δίκτυο R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link. H πολυετής & εστιασμένη εμπειρία ολοκληρωμένων λύσεων SaaS που προσφέρει η Retail@Link, έδωσε τη δυνατότητα στην Ιάσων Πληροφορική να εκμηδενίσει την ανθρώπινη παρεμβολή στη χειροκίνητη έκδοση παραστατικών που ανταλλάσσει με τους εμπορικούς συνεργάτες της, καθώς η υπηρεσία προσφέρει πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση της λειτουργίας τιμολόγησης, μειώνοντας το κόστος ανά παραστατικό > 50% μέσα από τη διαδικασία της σταδιακής αποδέσμευσης από το χαρτί και τα αναλώσιμα. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης λύσης έγινε από τη Retail@Link απευθείας στα πληροφοριακά συστήματα των συνεργαζόμενων μερών, ανεξάρτητα από την ετερόκλητη πληροφοριακή δομή των εκάστοτε συστημάτων.

Ταυτόχρονα, μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά της, μειώνοντας το χρόνο διαχείρισης και εξασφαλίζοντας ορατότητα στο status-παράδοσης των παραστατικών της.

Ως επιπρόσθετο όφελος, η Ιάσων Πληροφορική έχει άμεση πρόσβαση στη μεγαλύτερη ηλεκτρονική κοινότητα των 50.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (Β2Β δίκτυο της Retail@Link), με μία και μόνο σύνδεση, πετυχαίνοντας άμεση επεκτασιμότητα και οικονομίες κλίμακας.

Η πολυετή δραστηριότητα της Ιάσων Πληροφορική έχει οδηγήσει στην κατάκτηση και διατήρηση ηγετικής θέσης στην αγορά της πληροφορικής με αποκλειστική διανομή σε μεταπωλητές σε γνήσια αναλώσιμα εκτυπωτών, περιφερειακά και αξεσουάρ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ως εξουσιοδοτημένος διανομέας HP, EPSON, OKI, LEXMARK, SAMSUNG, PANASONIC, VERBATIM, και άλλων σημαντικών οίκων, διαθέτει συσσωρευμένη τεχνογνωσία, ενώ οι εξελιγμένες διαδικασίες εξυπηρέτησης των πελατών, αποτελούν μια ισχυρή βάση συνεχούς δημιουργίας συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Σύμφωνα με τη δήλωση της κας Δανάη Παπαδοπούλου Deputy General Manager & HR στην Ιάσων Πληροφορική « Για την Ιάσων Πληροφορική, που στηρίζεται στη διαρκή εξέλιξη και ενίσχυση των εμπορικών της σχέσεων με τους συνεργάτες της, καθώς και στην άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της, πέτυχε μέσα από την ευέλικτη και αμφίδρομα επωφελή λύση της υπηρεσίας e-Invoicing της Retail@Link να μειώσει καταλυτικά τις καθημερινά χειροκίνητες και χρονοβόρες διαδικασίες τιμολόγησης & αρχειοθέτησης των παραστατικών που ανταλλάσσει με τους συνεργάτες της, με άμεσα & αμφίδρομα αποτελέσματα διαχειριστικού οφέλους.»