Το στρατηγικό “σερβίς” της Μασούτης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα μέσα από τις Collaborative SCM λύσεις της Retail@Link

Ανάγκη & Πρωτοβουλία

Για τη Μασούτης η υψηλή κεντρικοποίηση αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη βελτιστοποίησης της οργάνωσης & παραγωγικότητάς της. Ο έλεγχος & η εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών αναπλήρωσης, η μείωση του επιπέδου αποθεμάτων/ελλείψεων και οι υψηλοί στόχοι Service Level, αποτέλεσαν προτεραιότητα προκειμένου τα προϊόντα να βρίσκονται πάντοτε στην ώρα τους στο ράφι.
Οι manual διαδικασίες παραγγελιοληψίας, καταχωρήσεων & διαχείρισης διαφορετικών format παραγγελιών, διόρθωσης λαθών, παρακολούθησης αποθεμάτων και συντήρησης των καταλόγων στερούσαν παραγωγικό χρόνο από την άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση, με αποτέλεσμα να χάνονται πωλήσεις και να μειώνεται η ποιοτική εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη.

 

Προκλήσεις

o Η καθημερινή διαχείριση 2600 κωδικών για 262 καταστήματα σε 6ήμερη βάση με 5,8 εκ κιβώτια διακίνησης/έτος
o Η ιδιαιτερότητα της παραγγελιοδοσίας στις κατηγορίες Ψυγεία χύμα/συσκευασμένα, κάβα, καλλυντικό, τρόφιμο, χαρτικά, απορρυπαντικό με ελάχιστο lead time, συχνότητα παραδόσεων, επιστροφές, εγγυοδοσία
o Το χτίσιμο εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές για την εχεμύθεια των δεδομένων που αποστέλλουν και την αλλαγή της επικοινωνίας με τον retailer μέσω ενδιάμεσου παρόχου

Η Μασούτης στα πλαίσια της βέλτιστης οργάνωσης και της εισαγωγής καινοτόμων μοντέλων λειτουργίας της αποθήκης, εφάρμοσε ένα πρόγραμμα διαρκούς εξέλιξης της αυτοματοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από την αξιοποίηση εργαλείων για τη μετάβαση στο digital supply chain. Η Μασούτης ακολουθώντας το όραμα για διαρκή καινοτομία & εξέλιξη, εμπιστεύθηκε τη Retail@Link για την ευελιξία/ευχρηστία της λύσης και την αμεσότητα/ορθότητα των data στην εφαρμογή του συνεργατικού μοντέλου R@L VMI (Vendor Management Inventory) και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών με βάση τα κάτωθι μετρήσιμα οφέλη:
1. Παροχή ορατότητας/διαφάνειας για τη Μασούτης & τους προμηθευτές και την ενίσχυση της συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης με κοινούς στόχους
2. Μείωση του λειτουργικού κόστους αναπλήρωσης αποθεμάτων
3. Μείωση του διαχειριστικού βάρους για την Μασούτης & τους προμηθευτές

Η Retail@Link δημιούργησε για την εφοδιαστική του Μασούτη ένα ευέλικτο συνδετικό κόμβο αμφίδρομης επικοινωνίας με τους προμηθευτές για την εκμηδένιση των manual διαδικασιών επικοινωνίας, διαχείρισης & εισαγωγής των παραγγελιών στο ERP του Μασούτη άμεσα & χωρίς λάθη, βελτιώνοντας τα επίπεδα αποθεμάτων, την τάχιστη δρομολόγηση και την just-in-time παράδοση των αποθεμάτων με αμοιβαία win-win οφέλη σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Η Retail@Link λαμβάνει καθημερινά το αρχείο κινήσεων της αποθήκης της Μασούτης, το αποστέλλει στους 10 ενταγμένους προμηθευτές στην υπηρεσία R@L VMI μαζί με μια προτεινόμενη από τη Retail@Link παραγγελία, με βάση το συμφωνημένο απόθεμα ασφαλείας ανά προϊόν/κατηγορία/προμηθευτή. Οι προμηθευτές αξιολογούν τα δεδομένα και την πρόταση και αποστέλλουν στη Retail@Link την τελική παραγγελία. H Retail@Link αναλαμβάνει την επεξεργασία & ενοποίηση των παραγγελιών σε 1 ενιαίο κωδικοποιημένο αρχείο που αποστέλλεται & καταχωρείται αυτοματοποιημένα στο ERP του retailer ο οποίος μετέπειτα εφοδιάζει τις κεντρικές αποθήκες του με τα αντίστοιχα αποθέματα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται καθημερινά υπό την ευθύνη/οργάνωση της Retail@Link που με τις υποστηρικτικές διαδικασίες ελέγχου εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Επιπλέον, η Retail@Link, ενίσχυσε μέσα από το κοινό digital περιβάλλον συνεργειών τις διαδικασίες της Μασούτης στην εισαγωγή νέων προμηθευτών στην υπηρεσία R@L VMI καθώς εμπλέκεται σε όλα τα στάδια ελέγχου της πληρότητας των προϋποθέσεων για την λειτουργική ένταξή τους στη λύση.

H πολυπλοκότητα της λύσης εντείνεται λόγω της ιδιαιτερότητας των παραδόσεων των κατηγοριών που διαχειρίζεται η Retail@Link (προϊόντα ψυγείου, κάβα, τρόφιμα αλλά και καλλυντικά, χαρτικά, απορρυπαντικά) που απαιτούν τάχιστη απόκριση σε: lead time, συχνότητα των παραδόσεων, ελαχιστοποίηση των επιστροφών.

Συνεπώς η Μασούτης αξιοποιώντας τις ευέλικτες SaaS λύσεις Collaborative Supply Chain Management της Retail@Link, γνωρίζει τις κινήσεις των αποθηκών μέχρι και το προηγούμενο βράδυ επιτυγχάνοντας τη χρυσή τομή μεταξύ Service Level & Stock Availability. Μέσω της λύσης R@L VMI υπάρχει πλήρης ορατότητα/διαφάνεια της ροής της παραγγελιοδοσίας, ενδυναμώνοντας τις εμπορικές σχέσεις με στόχο την κοινή επίτευξη των KPI’s, με τα win-win οφέλη να διαχέονται σε όλους τους φορείς σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στην ενίσχυση των βελτιστοποιήσεων, εκσυγχρονίζονται & αυτοματοποιούνται οι καθημερινές χρονοβόρες/δαπανηρές χειροκίνητες διαδικασίες μέσα από την:

 1. Αυτοματοποιημένη αποστολή αρχείου κινήσεων της αποθήκης
 2. Αυτοματοποιημένη λήψη/αποστολή/καταχώρηση/έλεγχος των παραγγελιών
 3. Αυτοματοποιημένη πρόταση βέλτιστης παραγγελίας βάσει αλγορίθμων & ιστορικών στοιχείων
 4. Συνολική εικόνα & Διαχείριση των παραγγελιών με μια ματιά
 5. Αυτοματοποιημένος συγχρονισμός/συντήρηση προϊοντικών καταλόγων των προμηθευτών
 6. Ηλεκτρονική διαχείριση παραγγελιών με αυτοματοποιημένο έλεγχο των εγκεκριμένων κωδικών προς παραγγελία για αποφυγή λαθών
 7. Αυτοματοποιημένη καταχώρηση των παραγγελιών
 8. Παροχή στατιστικής πληροφόρησης
 9. Αναφορά status παραγγελίας
 10. Αρχειοθέτηση παραγγελιών & Συντήρηση ιστορικού

Μέσα από το συνεργατικό, ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης η Μασούτης λαμβάνει έγκυρα real-time data που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, βελτιώνουν το Route to market μέσα από τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες με ασφάλεια, εμπιστευτικότητα & αξιοπιστία έχοντας ορατότητα σε όλη τη γραμμή αναπλήρωσης. Ο προμηθευτής γνωρίζει τα προϊόντα του & τη διαθεσιμότητά τους, και ο retailer γνωρίζει καθημερινά τα αποθέματα, τη ζήτηση/κατάστημα και την ακριβή τροφοδοσία (ημέρα/ποσότητα) μέσω της ανταλλαγής δεδομένων από τη σύγχρονη πλατφόρμα παραγγελιοδοσίας & αναπλήρωσης των κεντρικών αποθηκών αυτόματα, καθημερινά, εύκολα & με αμοιβαία οφέλη για τη Μασούτης & τους προμηθευτές.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση, δημιουργήθηκαν ομάδες έργου που με την έμπειρη καθοδήγηση της Retail@Link ολοκλήρωσαν το έργο σε μόλις 1 μήνα.
Βήματα:
Καταγραφή απαιτήσεων

• Ορισμός παραμέτρων
• Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας/κωδικό ή κατηγορία & Ορισμός αποθέματος ασφαλείας
• Συμφωνία ώρας αποστολής της παραγγελίας από τον προμηθευτή.

Προετοιμασία
• Αντιστοιχία των καταλόγων του προμηθευτή με το αρχείο κινήσεων των αποθηκών
• Χρονοδιάγραμμα

Υλοποίηση
• Φόρτωση των συμφωνημένων παραμέτρων στον αλγόριθμο της πρότασης παραγγελίας
• Αυτοματοποιήσεις

Go live

Η Μασούτης αξιοποίησε τεχνολογίες αιχμής μέσα από τις outsourcing λύσεις της Retail@Link και αύξησε τον πήχη της λειτουργικής βελτιστοποίησης απογειώνοντας την ανταγωνιστικότητά της. Μέσα από την από κοινού δημιουργία ενός συνεργατικού οικοσυστήματος πολλαπλασίασε τα οφέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας με value-added services & win-win μεθόδους συνεργασίας ενός απαραίτητου εργαλείου εμπορικής συνεργασίας.

Ποιοτική αξιολόγηση

 • Χρυσή τομή Service Level & Stock Availability
 • Πλήρης/Καθημερινή αποστολή αποθεμάτων & πρόταση βέλτιστης παραγγελίας για καλύτερη απόκριση στη ζήτηση χωρίς να χάνονται πωλήσεις
 • Κατακόρυφη μείωση επιστροφών & διαχειριστικού κόστους
 • Λειτουργική ανακατανομή αποθηκευτικού χώρου
 • Ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους προμηθευτές
 • Διαφάνεια/Ορατότητα με εύκολες συμφωνίες στις ενέργειες αναπλήρωσης
 • Αύξηση σε παραγωγικότητα μέσω των αυτοματοποιημένων διαδικασιών
 • Μείωση των επισκέψεων στα καταστήματα για την αναπλήρωση αποθεμάτων
 • Βελτίωση στο Route to market
 • Πολύτιμο εργαλείο στρατηγικών αποφάσεων με αμοιβαία ικανοποίηση από τη λύση
 • Συνεργασία με outsourced SaaS υπηρεσίες & εύκολη επεκτασιμότητα
 • Συμμετοχή στην R@L κοινότητα των >55.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μέσω του B2B hub με άμεση συνδεσιμότητα
 • Εστίαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη
 • Αυτόματος υπολογισμός βέλτιστης παραγγελίας βάσει των ιδιαίτερων αναγκών κάθε συνεργασίας ή προϊόντος
 • Διαχρονική παρακολούθηση της απόδοσης με διαρκές/αυξανόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από ακριβέστερη πρόβλεψη

 

Με την διαρκή υποστήριξη της Retail@Link τα οφέλη που αποκόμισε η Μασούτης από την υλοποίηση της συνεργατικής λύσης R@L VMI βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής αναγράφονται παρακάτω:

Ποσοτικοποίηση Αποτελεσμάτων

Κεντρικοποίηση πριν/μετά 50% /78%
Service level πριν/μετά 91,1% /95%
Stock days πριν /μετά 22 /17
Μείωση επιστροφών 30%
Μείωση διαχειριστικού χρόνου 70%
Εξοικονόμηση (Ανθρωποώρες) 70%
Πληρότητα καταστημάτων 98%
Just in time παραδόσεις 100%
Stock-out rate 1%
% Backorders 0,8%
Ακρίβεια αποθέματος (εγκεκριμένοι κωδικοί/προμηθευτή) 100%
Lead time 2-3 ημέρες
Inventory turnover 21,2 φορές

 

 

Η Μασούτης στοχεύει στην εξέλιξη του συγκεκριμένου συνεργατικού μοντέλου και δρομολογεί τη μετάβαση σε ένα 100% Digital Supply Chain χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες για την end-to-end αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών, ολοκληρώνοντας με τον έλεγχο των αποθεμάτων κάθε καταστήματος και την αντίστοιχη προτεινόμενη παραγγελία/κατάστημα βάσει ιστορικού & εποχικότητας. H εξέλιξη της λύσης εκτιμάται ότι θα απογειώσει τη λειτουργικότητα καθώς τα οφέλη θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, με διαχρονική παρακολούθηση της απόδοσης.

Ο κος Καραϊσαρίδης, Logistics Manager της Μασούτης δηλώνει: Στην ενδυνάμωση των επιχειρηματικών σχέσεων που βασίζονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινή επίτευξη στόχων, η αξιόπιστη λύση R@L Vendor Management Inventory (VMI) βρήκε απόλυτη εφαρμογή στη Μασούτης καθώς τα αμοιβαία οφέλη ευθυγραμμίζονται με το όραμά της για την ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Η λύση της Retail@Link δίνει πλήρη ευελιξία στην κεντρική διαχείριση με αμοιβαία ορατότητα & διαφάνεια σε όλη την αλυσίδας αξίας. Η Μασούτης εμπιστεύθηκε τον εξειδικευμένο πάροχο Retail@Link και επωφελήθηκε από την αύξηση σε πολύτιμο παραγωγικό χρόνο που ανακατανεμήθηκε σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε προμηθευτές & τελικούς πελάτες.