Interamerican ΕυρωκλινικήΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι συνεργαζόμενες εταιρείες:

Για την ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ & ιδιαίτερα όσον αφορά στις σχέσεις με τους πελάτες της στον Ασφαλιστικό κλάδο, η αποστολή, αρχειοθέτηση και κυρίως η αναζήτηση παραστατικών, είναι παραδοσιακά μια πολύπλοκη λειτουργία, με σταθερά υψηλό διαχειριστικό κόστος & για τις δύο πλευρές.

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ο οποίος διαθέτει τη Γενική Κλινική Ενηλίκων “Ευρωκλινική Αθηνών” και την Παιδιατρική Κλινική Ευρωκλινική Παίδων“, αποτελεί ένα από τα πιο άρτια εξοπλισμένα Διαγνωστικά, Χειρουργικά & Θεραπευτικά Κέντρα στην Ελλάδα. Με έτος ίδρυσης το 1998, τα τελευταία 16 χρόνια, η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, στοχεύει στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υγείας. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, ο Όμιλος απασχολεί 180 μόνιμους και περισσότερους από 1.000 εξωτερικούς γιατρούς, προσφέρει 650 θέσεις διοικητικού & νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ διαθέτει υπερσύγχρονο ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό, κλίνες & χειρουργικές αίθουσες.

Όραμα του ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, είναι να αποτελεί «σημείο αναφοράς» για τον κλάδο Υγείας στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτού του οράματος, και πιο συγκεκριμένα στον τομέα υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων και λειτουργιών η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ είναι μία από τις πρώτες επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά που υιοθέτησε την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με τη χρήση Ψηφιακής Υπογραφής, για την ασφαλή, σύννομη & γρήγορη διασύνδεση με τους εμπορικούς  της συνεργάτες για την ταχύτερη διαπεραίωση των περιστατικών.

Την αξιόπιστη, τάχιστη & αποτελεσματική μετάβαση από το χάρτινο στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο και την Ψηφιακή Υπογραφή προσέφερε στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ η Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) καινοτόμος πάροχος λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ψηφιακής Υπογραφής, εγγεγραμμένο στο μητρώο της ΕΕΤΤ από 2/5/2013.

Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας, ήταν η 1η πιλοτική εφαρμογή διασύνδεσης της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ με έναν από τους μεγαλύτερους συνεργάτες της. Η INTERAMERICAN, είναι κορυφαίος ασφαλιστικός Όμιλος σε διεθνές επίπεδο, ενώ στην Ελλάδα αποτελεί επιχείρηση-ηγέτη στον κλάδο των Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλισης τα τελευταία 45 χρόνια. Με περισσότερους από 1.000.000 πελάτες (ιδιώτες & επιχειρήσεις), η INTERAMERICAN εφάρμοσε λύσεις Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης για την αυτόματη, ηλεκτρονική & ασφαλή αρχειοθέτηση των εισερχομένων παραστατικών της από την ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ και τους εμπορικούς της συνεργάτες ευρύτερα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά, στα πλαίσια της διαρκούς αναβάθμισης των επιχειρηματικών της λειτουργιών.

Για την ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (και τον κλάδο Υγείας ευρύτερα) & ιδιαίτερα όσον αφορά στις σχέσεις με τους πελάτες της στον Ασφαλιστικό κλάδο, η αποστολή, αρχειοθέτηση και κυρίως η αναζήτηση παραστατικών, είναι παραδοσιακά μια πολύπλοκη λειτουργία, με σταθερά υψηλό διαχειριστικό κόστος & για τις δύο πλευρές.

Συνεπώς, βασικοί στόχοι της συνεργασίας ήταν οι ακόλουθοι:

 1. Η μείωση του κόστους τιμολόγησης & αρχειοθέτησης και η «διαγραφή» των περιττών εξόδων για τον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο παραστατικών που διακινούνται & φυλάσσονται.
 2. Η ενίσχυση της οργάνωσης & της ταχύτητας των λειτουργιών στα τμήματα λογιστηρίου & αποζημιώσεων της INTERAMERICAN, ως αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης του διαχειριστικού χρόνου, αρχειοθέτησης & αναζήτησης παραστατικών.
 3. Η εξασφάλιση της νομιμότητας & της ασφάλειας των συναλλαγών, με τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης απόδειξης, των τριών προϋποθέσεων νομιμότητας βάσει του ισχύοντος ΚΦΑΣ (αυθεντικότητα, ακεραιότητα, αναγνωσιμότητα παραστατικών).
 4. Η βέλτιστη χρήση του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού των δύο εταιρειών σε παραγωγικότερες εργασίες, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών που περιόριζαν το δημιουργικό χρόνο στα αντίστοιχα τμήματα.
 5. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης χρήσης χαρτιού, πλαστικού & αναλωσίμων, καθώς και της εκπομπής ρύπων κατά τη διαδικασία αποστολής των χάρτινων παραστατικών.

Για την εξυπηρέτηση των στόχων τους, η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ & η INTERAMERICAN, συνεργάζονται με τη Retail@Link, αξιοποιώντας ευέλικτες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Αρχειοθέτησης, τόσο για την κάλυψη των αναγκών της μεταξύ τους διασύνδεσης, όσο και για την εύκολη επέκταση στο σύνολο των εμπορικών τους συνεργατών. Με το εστιασμένο portfolio λύσεων της, η Retail@Link προσφέρει:

 1. Άμεσα υλοποιήσιμες λύσεις Ηλεκτρονικής Διακίνησης & Αρχειοθέτησης παραστατικών με τη χρήση πιστοποιημένης Ψηφιακή Υπογραφής, για την ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ.
 2. Ολοκληρωμένη λύση Τοπικής Αρχειοθέτησης Παραστατικών, για την INTERAMERΙCAN που επιτρέπει κεντρική διαχείριση & εύκολη αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων που ορίζονται ευέλικτα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου.
 3. Απόλυτη συμβατότητα με κάθε πληροφοριακό σύστημα (ERP), χωρίς καμία ανάγκη περαιτέρω επένδυσης σε OPEX ή CAPEX.
 4. Ασφάλεια, νομιμότητα & επεκτασιμότητα χάρη στην εμπειρία, την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της Retail@Link, στη διασύνδεση εμπορικών συνεργατών από το 2003.

Η τάχιστη εφαρμογή των λύσεων (περίπου 1 μήνας υλοποίησης και στις δύο εταιρείες), προσέφερε τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης του οφέλους. Συνοπτικά, τα βασικότερα αποτελέσματα της συνεργασίας παρουσιάζονται παρακάτω:

Ποσοτικά:

 • Άμεση μείωση του κόστους ανά παραστατικό από τα 1,8 € στα 0,89 € για την ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ & από τα 1,4 € στα 0,2 € για την INTERAMERICAN.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης του συνόλου των 25.000 παραστατικών (minimum), που διακινούνται σε ετήσια βάση μεταξύ των δύο εταιρειών, μειώνοντας το συνολικό κόστος της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ κατά 50% και της INTERAMERICAN κατά 81%.
 • Απόσβεση της επένδυσης (R.O.I) σε 1 μόλις μήνα για την ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ & σε λιγότερο από 3 μήνες για την INTERAMERICAN.
 • Περιβαλλοντική εξοικονόμηση 000 σελίδων χαρτιού που αντιστοιχούν σε 24 δέντρα και περισσότερα από 6.800 kg αέριων ρύπων CO².

Ποιοτικά:

 • Ραγδαία μείωση του διαχειριστικού χρόνου αποστολής, αρχειοθέτησης & αναζήτησης παραστατικών καθώς και του χρόνου επικοινωνίας σχετικά με ζητήματα τιμολόγησης (συμφωνίες καρτέλας, χαμένα παραστατικά κ.α.).
 • Ενίσχυση της ασφάλειας στις διαδικασίες αποστολής & αρχειοθέτησης τιμολογίων, καθώς τα ψηφιακά έγγραφα δεν υπόκεινται σε συνθήκες φυσικής φθοράς ή απώλειας.
 • Αξιοποίηση συνεργιών, οι οποίες διευκολύνουν τη συνεργασία των δύο επιχειρήσεων, δημιουργώντας ισχυρότερες εμπορικές σχέσεις.
 • Επέκταση των πλεονεκτημάτων σε βάθος χρόνου, χάριν στις οικονομίες κλίμακας που προσφέρει η συνεργασία με έναν έμπειρο πάροχο στη διαρκώς αναπτυσσόμενη «κοινωνία» ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.