Κρι Κρι : Οφέλη σε 4 διαστάσεις μέσα από την καινοτομία των διαδικασιών του δικτύου της Κρι Κρι

Η Ανάγκη & η Πρωτοβουλία:

Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης για τη realtime συλλογή sellout data του δικτύου αντιπροσώπων Παγωτού της ΚΡΙ ΚΡΙ σε καθημερινή βάση, με μηδενική εμπλοκή των αντιπροσώπων μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, βασισμένο στο seasonality των προϊόντων της ΚΡΙ-ΚΡΙ, αποτέλεσε τη βάση του έργου.

Η Πρόκληση:

Η καθημερινή συλλογή δεδομένων πωλήσεων των αντιπροσώπων από εντελώς διαφορετικά και ετερογενή πληροφορικά συστήματα, ο διαφορετικός εμπορικός τρόπος διάθεσης (πωλήσεις μέσω exvan και αναπλήρωση ληγμένων), σε συνδυασμό με το peak της συσσώρευσης των πωλήσεων σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και παράλληλα ο περιορισμένος χρόνος των αντιπροσώπων για την υποστήριξη του έργου.

 

Η προετοιμασία των αντιπροσώπων της ΚΡΙ ΚΡΙ για τη μετάβαση στην πλήρως αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων πώλησης και αυτόματης ενημέρωσης του πληροφοριακού της συστήματος είχε σαν απώτερο στόχο να προσφέρει αμοιβαία και ορατά οφέλη στα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς εξασφαλίζει realtime και αξιόπιστη εικόνα της απόδοσης του δικτύου, για τη δυναμική χάραξη της win-win εμπορικής στρατηγικής, αλλά και των ενδεχομένων αλλαγών που βασίζονται σε πραγματικά, καθημερινά, ανανεωμένα δεδομένα. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση  στο Business Intelligence portal της Retail@Link που παρέχει πλούσια απεικόνιση των στοιχείων πωλήσεων, επιτρέπει στην Κρι Κρι  και στους συνδεδεμένους συνεργάτες να ευθυγραμμίζονται άμεσα στις δυναμικές ανάγκες της αγοράς με στόχο την proactive εξυπηρέτηση των διαρκώς αυξανόμενων καταναλωτικών αναγκών.

Μέσω του πρωτοποριακού συνεργατικού μοντέλου τελευταίας τεχνολογίας eDCM (eDistributors Channel Management) επιτυγχάνεται η αυτόματη, απρόσκοπτη και ασφαλής μεταφορά αρχείων/παραστατικών χωρίς την παρέμβαση του αντιπροσώπου, εξασφαλίζοντας την αυξημένη ορατότητα και ακρίβεια των δεδομένων. Η εταιρεία αξιολόγησε τη δημιουργία μιας καινοτόμου διεργασίας για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική ηλεκτρονική διαχείριση των ανωτέρω διαδικασιών, εγκαθιστώντας το λογισμικό Database connector της Retail@Link που αντλεί άμεσα στοιχεία από το εκάστοτε πληροφοριακό σύστημα των αντιπροσώπων, για την αντίστοιχη άντληση και ενημέρωση των δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων αντιπροσώπου-προμηθευτή. Για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας, αξιολογήθηκαν αυστηρά διάφορες λύσεις βάσει αδιαπραγμάτευτων κριτηρίων –ταχύτητα ένταξης δικτύου διανομής, επιτάχυνση συλλογής δεδομένων πωλήσεων, μετρήσιμη βελτίωση αξιοπιστίας δεδομένων, ενίσχυση ορατότητας σε όλο το δίκτυο και παροχή διευρυμένων κινήτρων συνεργασίας στους αντιπροσώπους.

Η καινοτόμα προσέγγιση της λύσης R@L e-DCM  ενίσχυσε την συνεργατική βάση ανάμεσα στην ΚΡΙ ΚΡΙ και το δίκτυό της μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποίησε τα οφέλη των συναλλασσόμενων προσφέροντας:

 • Αυτοματοποιημένη & Ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων πώλησης (μέσα από κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα σύνδεσης/επικοινωνίας) της υπηρεσίας eDCM της Retail@Link και παρακολούθηση της εμπορικής δραστηριότητας του αντιπροσώπου.
 • Μηδενική επένδυση σε πληροφοριακά συστήματα στο δίκτυο αντιπροσώπων της ΚΡΙ-ΚΡΙ
 • Παρουσίαση πλούσιων στατιστικών αναφορών/γραφικών, μέσα από το εξελιγμένο B.I. Online portal της Retail@Link για εύκολη και γρήγορη παρακολούθηση από την Εμπορική διεύθυνση της Κρι Κρι αλλά και των συνεργατών της, καθώς και την ανταλλαγή πολύτιμης γνώσης και best practices σε ολόκληρο το δίκτυο εφαρμόζοντας μία win-win προσέγγιση με αμοιβαίο όφελος.
 • Συνεχής καθημερινή τροφοδότηση του B.I. της Κρι Κρι με real-time ανανεωμένα δεδομένα. α πρωτόκολλα σύνδεσης/επικοινωνίας) της υπηρεσίας eDCM της Retail@Link και παρακολούθηση της εμπορικής δραστηριότητας του αντιπροσώπου.

 

Η λύση R@L e-DCM είναι μια ολοκληρωμένη και πρωτοποριακή υπηρεσία όπου το λειτουργικό πλαίσιο συνεργασίας διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα εργαλεία βάσει των παρακάτω δεικτών αξιολόγησης:

– Η πλήρως αυτοματοποιημένη συλλογή των δεδομένων εξασφαλίζει την πλήρη αξιοπιστία της διαδικασίας καθώς η έλλειψη χειροκίνητης παρεμβολής εκμηδενίζει την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους.
– Η συλλογή δεδομένων γίνεται τάχιστα χωρίς χειρωνακτική καταχώρηση.
– Η λύση προσφέρεται για άμεση εφαρμογή με πολλαπλές μεθόδους διασύνδεσης, για την εξυπηρέτηση κάθε αντιπροσώπου, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε υποδομές του και τα ετερόκλητα πληροφοριακά συστήματα.

Στην επιτυχία του έργου έπαιξε καθοριστικό ρόλο τόσο η ευελιξία εγκατάστασης του λογισμικού DB connector στο ERP της Κρι Κρι και του κάθε αντιπροσώπου, όσο και το ρεαλιστικό πλάνο υλοποίησης το οποίο τηρήθηκε από Retail@Link και Κρι Κρι με απόλυτο συγχρονισμό. Η μεθοδολογία που ακολούθησαν τα συνεργαζόμενα μέρη χωρίστηκε στα ακόλουθα στάδια με στόχο την εισαγωγή των προμηθευτών μέχρι τον Φεβρουάριο 2017:

Πλάνο Εισαγωγής Προμηθευτών:

Προετοιμασία Εισαγωγής/Ενημέρωσης: Αρχικά η Κρι Κρι ανέλαβε την ενημέρωση των αντιπροσώπων για να οριστεί το χρονοδιάγραμμα απομακρυσμένης εγκατάστασης του DB connector στο ERP τους. Επιπλέον, δημιουργήθηκε υποστηρικτικό υλικό, με πλήρη πληροφόρηση και καθοδήγηση των αντιπροσώπων.

Ενημέρωση/Υποστήριξη Αρχικοποίησης: Η Retail@Link προχώρησε σε αντίστοιχες παρουσιάσεις και εκπαιδεύσεις στο εμπορικό τμήμα της Κρι Κρι για την υποστήριξη του έργου, ενώ ταυτόχρονα επικοινώνησε κάθε αντιπρόσωπο ξεχωριστά για τη συλλογή δεδομένων, mapping προϊόντων και αντιπαραβολή με τα δεδομένα της Κρι Κρι. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν backup σενάρια προετοιμασίας, ανάλογα με το συστημικό status των αντιπροσώπων, για την ανεμπόδιστη ροή της υλοποίησης.

Εγκατάσταση Εφαρμογής και Πιλοτική διαχείριση δεδομένων: Έγινε εγκατάσταση του DB connector στο ERP της Κρι Κρι και ενός επιλεγμένου αντιπροσώπου (χωρίς καμία ανάμειξη από πλευράς μηχανογράφου παρά μόνο σε επίπεδο παραχώρησης πρόσβασης στο τεχνικό τμήμα της Retail@Link), όπου με την υποστήριξή του ξεκίνησε πιλοτικά η διαδικασία της αυτόματης άντλησης δεδομένων και ενημέρωσης του συστήματος της Κρι Κρι και χρήσης του ΒΙ portal, για την ενημέρωση προμηθευτή/ αντιπροσώπου και την αξιολόγηση των δεδομένων πωλήσεων που του αντιστοιχούν.

Έλεγχοι Δοκιμαστικών Αρχείων & Full Roll-out: Το τελευταίο βήμα υλοποίησης, περιλάμβανε αναλυτικούς ελέγχους ορθότητας της ανταλλαγής αρχείων για κάθε ηλεκτρονική διασύνδεση για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Πλεονεκτήματα για την ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ:

Η αποτελεσματικότητα του έργου στηρίχθηκε στους παρακάτω Key Performance Indicators:

Διαδικασία Αποτέλεσμα
Επιτάχυνση διαδικασίας συλλογής στοιχείων πωλήσεων > 97%
Ποιότητα & ακρίβεια των στοιχείων (μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας) > 99%
Διαχειριστικός χρόνος που απαιτείται από τον αντιπρόσωπο/μήνα 1,5h
Μείωση χρόνου εγκατάστασης για κάθε απομακρυσμένη σύνδεση 70%
Μείωση κόστους εγκατάστασης για κάθε σύνδεση 20-25%
Μείωση λογιστικών διαδικασιών/λειτουργικού κόστους > 85%
e-DCM Συλλογή στοιχείων Ημέρες Διαχειριστικός χρόνος Λεπτά
Πριν 30 Πριν 8
Μετά 1 Μετά 1,5
Ταχύτητα συλλογής 97% Διαχειριστικός χρόνος -75%
 • Οι δυναμικές στατιστικές αναλύσεις και το καθημερινό πλήρες reporting μέσα από το ευέλικτο/εύχρηστο Β.Ι. portal, λειτουργούν ως κινητός σύμβουλος πωλήσεων, που είναι προσβάσιμος από κάθε κινητή/σταθερή συσκευή

1. H παροχή Scrollers, Crystal Reports, Dashboards, Cubes, & Geo Analytics, συνθέτουν ένα πολύτιμο εργαλείο λήψης εμπορικών αποφάσεων που βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα καθώς και ένα κοινό κόμβο αμφίδρομης επικοινωνίας με προοπτικές συνεργειών.
2. Η δυνατότητα Customer-Insight Analysis επιτρέπει στην Κρι Κρι να ανακαλύψει κάθε καταναλωτή ξεχωριστά και να ευθυγραμμιστεί στις απαιτήσεις του πριν τους ανταγωνιστές.
3. Η εύκολη/στοχευμένη τμηματοποίηση των γεωγραφικών περιοχών/αντιπροσώπων/τελικών πελατών, εξυπηρετεί στη διαμόρφωση συγκεντρωτικών πινάκων βάσει συχνότητας/πλήθους/αξίας αγορών, με στόχο τη διαμόρφωση ενεργειών πιστότητας για κάθε τύπο καταναλωτή.

 •  Καθημερινά ανανεωμένα δεδομένα που διευκολύνουν την ορατότητα βάσει μετρήσεων-KPI’s για διαρκή βελτίωση.
 • Αυτοματοποίηση συλλογής/ανταλλαγής δεδομένων πωλήσεων σε τάχιστο χρόνο, με ασφάλεια, διαφάνεια, εμπιστευτικότητα και αξιοπιστία.
 • Διαλειτουργικότητα/Εφαρμοσιμότητα της λύσης χωρίς περιορισμούς εξοπλισμού των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Ευκολότερη/Εγκυρότερη παρακολούθηση απόδοσης του δικτύου εξυπηρετώντας τη μείωση του χρόνου των στελεχών πωλήσεων, καθώς και τη βελτιωμένη στόχευση προσφορών & ενεργειών marketing ανά γεωγραφική ζώνη με καλύτερη κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών.
 • Ευκολότερος υπολογισμός Rebates/Bonus πωλήσεων καθώς και βελτιωμένος προγραμματισμός των PNL’s

 

Πλεονεκτήματα για το δίκτυο & τον καταναλωτή:

 • Ευκολία υλοποίησης και χρήσης, χωρίς απαιτήσεις αλλαγών στο ERP των συναλλασσόμενων.
 • Αυτοματοποίηση συλλογής των στοιχείων πωλήσεων με στόχο τον σημαντικά μικρότερο διαχειριστικό χρόνο.
 • Βελτιωμένη συνεργασία για αρτιότερη & πληρέστερη ανάλυση της απόδοσης.
 • Υποδομή για την εφαρμογή e-Invoicing με τον προμηθευτή & δυνατότητα εύκολης επέκτασης στους υπόλοιπους συνεργάτες.
 • Ανανεωμένα και έγκυρα δεδομένα μέσα από δυναμικές στατιστικές αναλύσεις και καθημερινό reporting στο εύχρηστο BI-portal για κοινή ορατότητα μέσα από τον ίδιο κόμβο αμφίδρομης επικοινωνίας.
 • Παρακολούθηση του προϊοντικού μίγματος και αναλύσεις προτιμήσεων βασισμένες σε geo-maps κατά περιοχή/προϊόν/συσκευασία κλπ. ια στοχευμένες προσφορές
 • Ανάλυση Service Level ως προς το τελικό σημείο παρουσίας, με συχνότητα παραδόσεων, πλήθος κωδικών, μέση αξία παράδοσης κλπ.
 • Μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λειτουργικό κόστος, ως αποτέλεσμα της μειωμένης χρήσης χαρτιού.

 

Πλεονεκτήματα για τη Retail@Link:

 • Ενίσχυση της τάχιστα αναπτυσσόμενης ηλεκτρονικής κοινότητας των 55.000 και πλέον συνεργαζόμενων, επιχειρήσεων, η οποία εξασφαλίζει άμεσο roll-out της επένδυσης.
 • Εύκολη επεκτασιμότητα στις υπόλοιπες λύσεις της Retail@Link όπως e-Invoicing, e-Archiving, EDI & Συνεργατική Αναπλήρωση (CRP/VMI) με άμεσες συνέργειες μεταξύ των υπηρεσιών.
 • Η υποδομή διασύνδεσης της Retail@Link, κάνει δυνατή τη διεύρυνση των δεδομένων/πληροφοριών που ανταλλάσσονται, επιτρέποντας μελλοντικές επεκτάσεις όπως, αποστολή καρτέλας πελάτη, αποστολή παραγγελιών, ποσοστά επίτευξης στόχων, bonus πωλήσεων κλπ.
 • Εξασφάλιση της συμβατότητας με τα πρότυπα περιβαλλοντικής εξοικονόμησης & κοινωνικής ευθύνης που βρίσκονται στον πυρήνα της εταιρικής υπευθυνότητας της Retail@Link.

Η λύση e-DCM της Retail@Link, είναι μια υπηρεσία απολύτως δοκιμασμένη σε εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον του χονδρεμπορίου, υποστηρίζοντας μέσα από τεχνολογίες-αιχμής την καθημερινή, αυτόματη και έγκυρη συλλογή Sell-Out Data από το δίκτυο διανομής του κάθε συνδεδεμένου αντιπροσώπου, που εξασφαλίζεται με την υποστήριξη από εξειδικευμένο και έμπειρο dedicated στην υπηρεσία προσωπικό, εφοδιάζοντας συνολικά το δίκτυο και τον προμηθευτή με έναν υπερσύγχρονο κοινό κόμβο επικοινωνίας, το Online Β.Ι. portal, μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η καλύτερη στόχευση & η ταχύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πιο σημαντικού κρίκου στην εφοδιαστική μας αλυσίδα-του καταναλωτή.