ΕΛΤΑ

Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., η γνωστή θυγατρική επιχείρηση του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ-ΕΛΤΑ, προσφέρει ανταγωνιστικές & αξιόπιστες υπηρεσίες ταχυμεταφορών από το 1987, με λύσεις όπως η δημοφιλής στο ευρύ καταναλωτικό & επιχειρησιακό κοινό υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ.  Μέσα από το ευρύτατο και διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων & πρακτορείων (137)  της σε ολόκληρη την Ελλάδα, η εταιρεία αποτελεί συνώνυμο της ποιότητας στα Courier Services, με πλάνο διαρκούς εξέλιξης & ανάπτυξης στο μέλλον.

Στα πλαίσια της προοδευτικής κουλτούρας της εταιρείας και των εξελίξεων στην Ελληνική νομοθεσία με την εφαρμογή του Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2013, η εταιρεία αποφάσισε να αξιοποιήσει ένα καινοτόμο εργαλείο αμοιβαίου οφέλους που προσφέρεται στην αγορά για την αντιμετώπιση του υπερβάλλοντος λειτουργικού κόστους, την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με τη χρήση Ψηφιακής Υπογραφής.

Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., η διαχείριση 120.000 παραστατικών/έτος, ήταν μια επίπονη & ιδιαίτερα ακριβή διαδικασία καθώς το κόστος κάθε χάρτινου παραστατικού άγγιζε τα 4,06 € παρόλο που μέρος του κόστους διανομής των παραστατικών γινόταν με ίδια μέσα.

Επιπλέον, η διαχείριση των χάρτινων αρχείων απαιτούσε τη «θυσία» εκτεταμένου παραγωγικού χρόνου των στελεχών λογιστηρίου, ο οποίος αναλωνόταν σε επαναλαμβανόμενες γραφειοκρατικές εργασίες. Σύμφωνα με μετρήσεις, ο μέσος χρόνος διαχείρισης κάθε χάρτινου παραστατικού από την έκδοση μέχρι την αρχειοθέτηση και την ανάκτησή του υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 7-8’.

Τέλος, για τον οργανισμό που επενδύει σταθερά στην εταιρική και περιβαλλοντική του ευθύνη την τελευταία 10ετία, η δαπάνη 2 σελίδων χαρτιού ανά χάρτινο παραστατικό δημιουργούσε σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος,  (κατανάλωση 240.000 σελίδων χαρτί (minimum) το έτος) μόνο για τις λειτουργίες τιμολόγησης) το οποίο η εταιρεία δεν επιθυμούσε να συντηρεί.

Το Δεκέμβριο του 2013, η ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε., μετά από ενδελεχή υπολογισμό του λειτουργικού της κόστους & με πρωτοβουλία του Τμήματος Πληροφορικής και της Διοίκησης, αποφάσισε αξιοποιήσει τις νέες & εξαιρετικά σημαντικές ευκαιρίες του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης (Ν. 4093/12.11.2012) και να προβεί σε δύο καταλυτικές για τη λειτουργία του οργανισμού αλλαγές:

  • Να αντικαταστήσει σταδιακά τα χάρτινα παραστατικά της με ηλεκτρονικά.

 

  • Να αντικαταστήσει τους Φορολογικούς Μηχανισμούς με Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Certificate), ώστε να διευκολύνει περαιτέρω την αυτοματοποίηση των διαδικασιών στα τμήματα λογιστηρίου, απόλυτα σύννομα και με ασφάλεια.

Στοχεύοντας στην άμεση εφαρμογή των παραπάνω αλλαγών με όσο το δυνατό μικρότερη «αναστάτωση» στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, η ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, επέλεξε να συνεργαστεί με τη Retail@Link, καινοτόμο πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και μέλος του ομίλου πληροφορικής Entersoft.

Οι δύο εταιρείες, ξεκίνησαν τη συνεργασία τους την 1/1/2014 για την εφαρμογή της λύσης, με την ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. να αποτελεί την 1η επιχείρηση του Ελληνικού Δημοσίου που αντικατέστησε τους φορολογικούς μηχανισμούς με Προηγμένη Ψηφιακή Υπογραφή με στόχο την εκτεταμένη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Τα εντυπωσιακά οικονομικά & λειτουργικά αποτελέσματα που σημειώνει σήμερα η ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε., μόλις 6 μήνες από την υλοποίηση της λύσης, επιβράβευσαν άμεσα  την πρωτοπορία του οργανισμού και απάντησαν στη διστακτικότητα της αγοράς απέναντι στην αλλαγή, καθώς σήμερα η εταιρεία σημειώνει:

  • Μείωση του κόστους/παραστατικό κατά 57,6%
  • Μείωση του διαχειριστικού χρόνου/παραστατικό κατά 70%
  • Άμεση Ηλεκτρονική Διασύνδεση με 4.436 εμπορικούς συνεργάτες μέσα στους 6 πρώτους μήνες & κάλυψη του 30,5% του δικτύου της εταιρείας.
  • Συνολική ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 241.000 €.
  • Απόσβεση της επένδυσης (R.O.I) σε 2,5 μήνες από την έναρξη της συνεργασίας.
  • Περιβαλλοντική Εξοικονόμηση που υπολογίζεται σε περισσότερα από 30 δέντρα, 8,2 τόνους CO² και 91 m³ υγρών ρύπων.

 

Συνοψίζοντας, η ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε., αξιοποίησε άμεσα & δυναμικά μια σημαντική ευκαιρία λειτουργικής βελτιστοποίησης, με παραδειγματική διαχείριση της αλλαγής. Μέσα από τη συνεργασία της με τη Retail@Link, βελτίωσε την οικονομική απόδοση του οργανισμού, το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και τις συνθήκες εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό της. Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους επιχειρησιακούς στόχους, τη στρατηγική και το όραμά της, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν στην αγορά (Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα) από την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής & νέων μοντέλων συνεργασίας.

Στόχος της εταιρείας στο άμεσο μέλλον είναι να αποϋλοποιήσει το σύνολο των παραστατικών της & να αποτελεί επιχείρηση – πρότυπο στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων για την επιχειρηματική βελτιστοποίηση.