SarmedΗλεκτρονική Τιμολόγηση με άμεσα οφέλη στον κλάδο των Logistics Retail@Link

Η SARMED, είναι πρωτοπόρος πάροχος ανταγωνιστικών υπηρεσιών Third Party Logistics στην ελληνική αγορά. Ξεκινώντας το 1991, ως η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε τη διαχείριση τελωνειακών αποθηκών, σήμερα κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των Logistics προσφέροντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες ξηρού & ψυχρού φορτίου.

Όραμα της SARMED είναι να αποτελεί την πρώτη επιλογή στις λύσεις Logistics που προσφέρει στην ελληνική αγορά. Για την πραγμάτωση του οράματός της, η εταιρεία στοχεύει στην παροχή αξιόπιστων & ποιοτικών υπηρεσιών και επενδύει διαρκώς στην ενίσχυση της τεχνολογικής της υπεροχής.  Στα πλαίσια της προοδευτικής στρατηγικής της SARMED, η εταιρεία επέλεξε τις προηγμένες λύσεις της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) για την αξιόπιστη, τάχιστη και αποτελεσματική μετάβαση από το χάρτινο στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Η SARMED είναι η πρώτη επιχείρηση του κλάδου που προχώρησε στην υλοποίηση λύσεων Hλεκτρονικής Tιμολόγησης & Aρχειοθέτησης. Στόχοι της μέσα από τη συνεργασία της με τη Retail@Link ήταν:

 • Η μείωση των εξόδων τιμολόγησης & αρχειοθέτησης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, μέσα από τη «διαγραφή» περιττού κόστους στις επιχειρησιακές της λειτουργίες.
 • Η κερδοφόρα αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της χρήσης φορολογικών μηχανισμών, η οποία κατέστη υποχρεωτική στον κλάδο των Logistics για το έτος 2013, στα πλαίσια του νέου Κώδικά Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).
 • Η οχύρωση περιχαράκωση της ασφάλειας και της νομιμότητας στις συναλλαγές της εταιρείας με τους εμπορικούς της συνεργάτες, με τη δυνατότητα να αποδεικνύει ευκολότερα, φθηνότερα-αμεσότερα και αποτελεσματικότερα μέσω της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας, τις προϋποθέσεις νομιμότητας βάσει του νέου ΚΦΑΣ (αυθεντικότητα, ακεραιότητα, αναγνωσιμότητα παραστατικών)
 • Η ενίσχυση της οργάνωσης και της ταχύτητας εξυπηρέτησης του λογιστηρίου, ως αποτέλεσμα της μείωσης του διαχειριστικού χρόνου αποστολής, αρχειοθέτησης & αναζήτησης παραστατικών.
 • Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης χρήσης χαρτιού, πλαστικού & αναλωσίμων, καθώς και την εκπομπή ρύπων κατά τη διαδικασία αποστολής των χάρτινων παραστατικών.

H SARMED επέλεξε τη λύση R@L eInvoicing BizDoc Enterprise Edition της Retail@Link, για τη σταδιακή αποδέσμευση από το χαρτί για το σύνολο των αξιακών της παραστατικών. Αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας τα οφέλη του outsourcing, η SARMED συνεργάζεται με τη Retail@Link, πρωτοπόρο πάροχο λύσεων Software as a Service με εξειδικευμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Οι δύο εταιρείες ξεκίνησαν τη συνεργασία τους το Νοέμβριο του 2013, με στόχο την αποϋλοποίηση του 65% των αξιακών τιμολογίων της SARMED μέσα στον 1ο χρόνο χρήσης της λύσης. Η λύση που εφήρμοσε η SARMED, προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως:

 • Ολοκληρωμένη λύση Τοπικής Αρχειοθέτησης Παραστατικών, που εξυπηρετεί την τον κεντρικό έλεγχο & οργάνωση όλων των εγκαταστάσεων (σημείων έκδοσης & διαχείρισης παραστατικών) της SARMED στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Βοιωτία.
 • Απόλυτη συμβατότητα με κάθε πληροφοριακό σύστημα (ERP), χωρίς καμία ανάγκη περαιτέρω επένδυσης σε OPEX ή CAPEX.
 • Δυνατότητα προϋπολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσης της λύσης σε επίπεδα, ανάλογα με το στάδιο αποϋλοποίησης που επιτυγχάνει η SARMED.
 • Ασφάλεια & νομιμότητα χάρη στην εμπειρία, την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της Retail@Link στη διασύνδεση εμπορικών συνεργατών.
 • Σημαντικές δυνατότητες επέκτασης της λύσης στα Δελτία Αποστολής, την αποστολή δεδομένων EDI ή τη χρήση ηλεκτρονικής σήμανσης μέσω Ψηφιακής Υπογραφής, που εξασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση του οφέλους σε βάθος χρόνου.

Η εφαρμογή R@L eInvoicing BizDoc Enterprise Edition, υλοποιήθηκε με επιτυχία σε λιγότερο από 1 μήνα, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης χρήσης και αξιοποίησης του οφέλους στη SARMED. Συγκεκριμένα, μέσα στους 3 πρώτους μήνες χρήσης της λύσης, σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ποσοτικά:

 • Άμεση μείωση του κόστους από τα 2,5 € στα 0,63 €/ανά παραστατικό.
 • Επιτυχής αποϋλοποίηση του 40% του συνολικού όγκου αξιακών παραστατικών της SARMED. Συνεπώς η εταιρεία κατάφερε να καλύψει περισσότερο από το 60% του ετήσιου στόχου αντικατάστασης των χάρτινων παραστατικών με ηλεκτρονικά, μέσα στους πρώτους 3 μήνες εφαρμογής της λύσης.
 • Συνολικό όφελος που υπολογίζεται στο 50% επί του αρχικού κόστους τιμολόγησης & αρχειοθέτησης για το 1ο έτος χρήσης, και 74,5% για κάθε επόμενο έτος χρήσης.
 • Απόσβεση της επένδυσης (R.O.I) σε λιγότερο από 3,5 μήνες.

Ποιοτικά:

 • Μείωση του διαχειριστικού χρόνου αρχειοθέτησης και αναζήτησης παραστατικών, μέσα από την εύχρηστη εφαρμογή της Retail@Link, με δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε οποιαδήποτε ανάγκη ανάκτησης παραστατικών (πχ: φορολογικοί έλεγχοι).
 • Ενίσχυση της ασφάλειας στις διαδικασίες αρχειοθέτησης & αποστολής τιμολογίων, καθώς τα ψηφιακά έγγραφα δεν υπόκεινται σε συνθήκες φθοράς/ή απώλειας που αναπόφευκτα αφορούν στα αντίστοιχα χάρτινα έγγραφα.

Συνοψίζοντας, η SARMED κατόρθωσε μέσα από τη βέλτιστη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, να αξιοποιήσει την -δυσμενή για τον κλάδο, υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών προς όφελος της εταιρείας αλλά και του περιβάλλοντος, πρωτοπορώντας στον κλάδο και αξιοποιώντας λύσεις που προσφέρουν υπεύθυνα αποτελέσματα εξοικονόμησης πόρων και βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών λειτουργιών.