Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ επέλεξε τις λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link

Αθήνα, Μάιος 2016.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ εφάρμοσε τις λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft, με στόχο την ηλεκτρονική διασύνδεση με το πελατολόγιό της και την αυτοματοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων με ασφάλεια και ταχύτητα προς τις αλυσίδες Super Market που εξυπηρετεί.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ A.E. ηγέτιδα επιχείρηση στην αγορά Κατεψυγμένων Τροφίμων με εκτεταμένη παρουσία στην ελληνική αγορά κα τα Βαλκάνια από το 1964, συνεργάζεται με τη Retail@Link, τον καινοτόμο πάροχο ολοκληρωμένων Software as a Service λύσεων με εστιασμένη εμπειρία στην ηλεκτρονική διασύνδεση των ανταγωνιστικότερων επιχειρήσεων στον κλάδο του Τροφίμου & Ποτού, με τις αλυσίδες Super Markets που εξυπηρετούν στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Για την κάλυψη της ανάγκης για ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων με το δίκτυο λιανικής της, η εταιρεία επέλεξε τη λύση R@L eInvoicing EDI για την αυτοματοποιημένη συλλογή, αποστολή & καταχώρηση των παραστατικών της απευθείας στα ERP συστήματα των πελατών της χωρίς manual εργασίες καταχώρησης. Χάριν στο ευρύτατο δίκτυο επιχειρήσεων που βρίσκονται συνδεδεμένες στον ηλεκτρονικό B2B κόμβο της Retail@Link, η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ εξασφάλισε μία σύνδεση με πολλαπλούς αποδέκτες και διαρκώς διευρυνόμενο όφελος.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ διατηρεί μακρόχρονες στρατηγικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς πιστοποιημένους παραγωγούς κατεψυγμένων τροφίμων και επενδύει διαχρονικά στην καινοτομία του οργανισμού, επιδεικνύοντας σημαντική πρωτοπορία για περισσότερα από 50 έτη στις αγορές που εξυπηρετεί. Στα πλαίσια της φιλοσοφίας του οργανισμού για αξιοποίηση των αποτελεσματικότερων τεχνολογιών, η εταιρεία εφάρμοσε την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων EDI στοχεύοντας στην διαρκή βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από την άμεση ανταλλαγή δεδομένων, χωρίς καθυστερήσεις ή λάθη.

Όπως δηλώνει η κος Ξενοφών Λουράντης, Γενικός Διευθυντής στη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ  « Η συνεργασία μας με τη Retail@Link ξεκίνησε μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους για επιλογή συνεργάτη. Στόχος μας που επιτεύχθηκε, ήταν να έχουμε  τη δυνατότητα να μειώσουμε το χρόνο και την προσπάθεια ανταλλαγής δεδομένων και αρχείων με το πελατολόγιό μας, εξυπηρετώντας ταχύτερα τις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το έργο μας καθώς μας προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργούμε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με το εμπορικό μας οικοσύστημα. »