Η ΣΕΛΟΝΤΑ συνδέεται στο δίκτυο της Retail@Link

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016.

Η ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης EDI της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) για την αυτοματοποίηση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών παραστατικών και παραγγελιών από και προς το πελατολόγιό της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ηγέτης παραγωγός και προμηθευτής φρέσκων μεσογειακών ψαριών από το 1981, συνδέθηκε στο δυναμικά αναπτυσσόμενο B2B δίκτυο της Retail@Link επιλέγοντας την ολοκληρωμένη λύση R@L eInvoicing & Ordering EDI με στόχο την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή και καταχώριση παραγγελιών και παραστατικών πώλησης, από και προς τα συστήματα των αλυσίδων Super Market που εξυπηρετεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό χωρίς manual διαδικασίες. Η επιτυχής ηλεκτρονική διασύνδεση της ΣΕΛΟΝΤΑ με το πελατολόγιό της επιταχύνει σημαντικά την ανταλλαγή δεδομένων, εξασφαλίζοντας άμεση και ασφαλή αποστολή αρχείων και απευθείας καταχώριση χωρίς λάθη από ERP σε ERP, ανεξάρτητα από την ετερογένεια των συστημάτων της εκάστοτε εμπορικής σχέσης. Παράλληλα η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την ηλεκτρονική διασύνδεσή της με κάθε πελάτη που επιθυμεί να αυτοματοποιήσει την εισαγωγή παραστατικών στα συστήματά του, χάριν στο ευρύτατο δίκτυο συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και το EDI της Retail@Link, χωρίς απαιτήσεις αλλαγών ή παραμετροποιήσεων στα υπάρχοντα συστήματα και υποδομές του οργανισμού.

Η ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό και προμηθευτή τσιπούρας και λαβρακιού σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεργάζεται με χονδρεμπόρους φρέσκων ψαριών και τις μεγαλύτερες αλυσίδες Super Market τροφοδοτώντας την παγκόσμια αγορά με τα 2 δημοφιλέστερα μεσογειακά ψάρια σε περισσότερες από 25 χώρες στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική. Απασχολεί περίπου 1.100 ανθρώπους και διαθέτει στην Ελλάδα 55 υπερσύγχρονες θαλάσσιες μονάδες εκτροφής, 14 συσκευαστήρια, 2 μονάδες επεξεργασίας, 6 ιχθυογεννητικούς σταθμούς και 1 εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών.

Όπως δηλώνει ο κος Πάρης Ασημέλης, IT Coordinator στην ΣΕΛΟΝΤΑ « Η συνεργασία μας με τη Retail@Link, εξασφάλισε – πέρα από τα αμοιβαία οφέλη του EDI για εμάς και τις αλυσίδες Super Market που εξυπηρετούμε, ότι μία διασύνδεση με τον πάροχό μας μπορεί να προσφέρει πολλαπλές διασυνδέσεις με το πελατολόγιό μας, χωρίς κόστος, ή αλλαγές στις διαδικασίες και τα συστήματά μας.»