Πιστοποιήθηκε η Retail Link για ηλεκτρονική τιμολόγηση στο Δημόσιο

H υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στο Δημόσιο με νέο ενιαίο ασφαλές πρωτόκολλο, που υποστήριξε ήδη η Retail Link.

 

Στο πλαίσιο της επικείμενης εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από όλους τους Δημόσιους Φορείς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/55/ΕΕ), η Retail Link συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Interoperable elnvoicing in Greece (GRinv) – [20I6-EL-IA-0130]” μαζί με φορείς του Δημοσίου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) καθώς και άλλους φορείς πληροφορικής, με την επίβλεψη του Πανεπιστήμιου Πειραιά, έτσι ώστε να υλοποιηθούν κόμβοι αποστολής και υποδοχής ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με το πρότυπο PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine).

Η Retail Link που συμμετείχε στο έργο αυτό εξ αρχής, υλοποίησε όλα τα προαπαιτούμενα και έλαβε επίσημη πιστοποίηση ως PEPPOL Access Point, που σημαίνει πως είναι έτοιμη για την αποστολή παραστατικών με λήπτες Δημόσιους Φορείς, εφαρμόζοντας όλους τους κανόνες ασφάλειας και εξασφάλισης της ορθότητας που απαιτεί το πρωτόκολλο (business rules).

Παράλληλα, η Retail Link, ως μέλος του “OpenPEPPOLAuthority” (μέχρι να δημιουργηθεί η αντίστοιχη εθνική ανεξάρτητη αρχή), παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τομέα ώστε οι πελάτες της να μπορούν να ενταχθούν στο PEPPOL Network, για ανταλλαγή και οποιωνδήποτε Β2Β μηνυμάτων.

Η Retail Link, μέλος του Ομίλου Entersoft, ηγέτιδα στα συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πρωτοπορεί επενδύοντας διαρκώς σε νέες τεχνολογίες, για να υποστηρίξει την επικείμενη υιοθέτηση και στη χώρα μας του ηλεκτρονικού τιμολογίου και των ηλεκτρονικών βιβλίων, από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και φορείς.