Η Οικογένεια Στεργίου συνδέθηκε στο δίκτυο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link

Αθήνα, Ιούνιος 2020. Η υλοποίηση των λύσεων R@L e-Invoicing Paperless,  R@L BizdocEE, και EDI, της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) στο πληροφοριακό σύστημα της Οικογένειας Στεργίου, εφαρμόστηκε με επιτυχία σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές με το δίκτυο αντιπροσώπων της, καθώς και με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που συνεργάζεται. Η εταιρεία σήμερα πλέον εκδίδει ηλεκτρονικά και διαχειρίζεται εύκολα δεκάδες χιλιάδες παραστατικά σε εβδομαδιαία βάση, πετυχαίνοντας μείωση κόστους διαχείρισης πάνω από 60%.

Παράλληλα, μέσω της υπηρεσίας R@L EDI, η εταιρεία διαχειρίζεται αυτοματοποιημένα τις τριγωνικές πωλήσεις (μέσω του δικτύου συνεργατών της), εξασφαλίζοντας ταχύτητα και αξιοπιστία δεδομένων, αρτιότερο προγραμματισμό πληρωμών και άμεση συμφωνία υπολοίπων.