Βραβεύσεις & Πιστοποιήσεις

Βραβεύσεις

Self Service Excellence Awards 2012
Το έργο Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης για την ΚΥΚΝΟΣ Κονσερβοποιία

Business IT Excellence Awards 2013
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 360° για την B/S/H Hellas

Environmental Awards 2014
Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Transport & Logistics Awards 2014
Εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στον κλάδο των Logistics: Το έργο στη Sarmed

Evolution 2015
ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές: Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης με ψηφιακή υπογραφή στο Δημόσιο

Business IT Excellence Awards (BITE) 2015
EDI Self-Service Portal: Πως «έλυσε τα χέρια» στα Notosgalleries at Sofia Ring Mall

Sales Excellence Awards 2016
Η BIC Violex αυξάνει την απόδοση του δικτύου ειδικών συνεργατών με τη λύση e-DCM

Self Service Excellence Awards 2016

Αυτοματοποίηση από την παραγγελία-μέχρι-την τιμολόγηση για την Barilla Hellas

Business IT Excellence Awards 2017
E-Distributors Channel Management (E-DCM) για την Kρι Kρι με στόχο την real-time συλλογή των Sell-Out data και την Ηλεκτρονική Διαχείριση του Δικτύου Αντιπροσώπων

Evolution Awards 2018
Η εφαρμογή του έργου της Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης σε συνδυασμό με  την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση / EDI / e-ordering  στην B. Kαυκάς Α.Ε.

Πιστοποιήσεις

  • ISO 27001:2013

Πιστοποίηση για την ασφάλεια, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων που διαχειρίζεται η Retail-Link

Supply Chain Awards 2018
Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ αύξησε την ανταγωνιστικότητά της και πολλαπλασίασε τα οφέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από τη λύση CRP/VMI της Retail@Link

Supply Chain Awards 2018
Η ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ εφάρμοσε η λύση
e-DCM της Retail@Link και απέκτησε real-time εικόνα των sell-out data των αντιπροσώπων της, μέσα από πρωτοποριακές διαδικασίες διαχείρισης