Η Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) υλοποιεί Ηλεκτρονική τιμολόγηση στον Συνεταιρισμό «η ΠΙΝΔΟΣ»

Η ήδη επιτυχημένη συνεργασία του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ “ΠΙΝΔΟΣ” με τη Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) στο Electronic Data Interchange (EDI), επεκτείνεται με την υλοποίηση των λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (e-Invoicing) και Αρχειοθέτησης (Cloud Archiving).

Το έργο αφορά την άυλη αποστολή των αξιακών παραστατικών της ΠΙΝΔΟΣ σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ με στόχο τη διευκόλυνση της εξόφλησης δεκάδων χιλιάδων τιμολογίων αγροτικών προϊόντων σε εβδομαδιαία βάση. Οι νέες υπηρεσίες εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσουν την ποιότητα συνεργασίας, την αξιοπιστία των δεδομένων συναλλαγών και την αμεσότητα συμφωνίας υπολοίπων της ΠΙΝΔΟΣ με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.