Language: Skip Navigation Links
1 2 3 4 5  ... Επόμενο Εγγραφές ανά σελίδα:

Αθήνα, Αύγουστος 2017. Τις βραβευμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) επέλεξε η CD Media S.E., για την αποϋλοποίηση της αποστολής των παραστατικών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, την εύκολη παρακολούθηση της παραλαβής τους από τους πελάτες της και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους στις καθημερινά επαναλαμβανόμενες λειτουργίες του λογιστηρίου.

Η CD Media S.E. δραστηριοποιείται από το 1993 στην εμπορία και διανομή ψυχαγωγικού λογισμικού και προϊόντων οικιακής διασκέδασης (games software & hardware), ενώ από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, οι δραστηριότητές της αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Επίσης, η CD Media S.E. έχει αναλάβει την επίσημη αντιπροσωπεία των μεγαλύτερων εκδοτών video games παγκοσμίως, και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στις αγορές της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει αναπτυχθεί με θυγατρικές σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Έχοντας ως στόχο τη μείωση του διαχειριστικού κόστους, η CD Media S.E. επέλεξε την ολοκληρωμένη υπηρεσία R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link, για την αυτοματοποίηση της μεταφοράς και την αρχειοθέτηση των παραστατικών (τιμολόγια, πιστωτικά, δελτία αποστολής) ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης φυσικού παραστατικού. Κατά συνέπεια, η πλήρης κατάργηση της εκτύπωσης των παραστατικών (καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία αντικαθίσταται πλήρως από την ηλεκτρονική αποστολή τους μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο), είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του διαχειριστικού κόστους, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την οργάνωση των λειτουργιών τιμολόγησης στο τμήμα λογιστηρίου. Επιπρόσθετα, η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της κατάστασης-παραλαβής των εξερχομένων παραστατικών, γίνεται μέσα από το εύχρηστο online portal της υπηρεσίας R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link όπου μέσα από ένα οικείο περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ειδοποιήσεις αιτημάτων διασύνδεσης, να αποστέλλει ή να δέχεται αιτήματα διασύνδεσης καθώς και να παρακολουθεί το status των αιτημάτων του.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γιαμά Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην CD Media S.E.: « Η συνεργασία μας με τη Retail@Link στην ηλεκτρονική αποστολή άυλων παραστατικών, αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για την επιχείρησή μας, καθώς πέρα από την προφανή μείωση του διαχειριστικού κόστους, προχωράμε αρκετά βήματα παραπάνω επιτυγχάνοντας την ταχύτερη εξυπηρέτηση των εμπορικών μας συναλλαγών, την άμεση ενημέρωση σχετικά με το status παραλαβής των παραστατικών μας από τους τελικούς παραλήπτες με πλήρη ορατότητα ανά πάσα στιγμή, ενώ οι λειτουργίες του λογιστηρίου και του Customer Service διευκολύνονται σημαντικά, στα πλαίσια της διαρκούς & σταθερής αναβάθμισης των διαδικασιών μας.»

Αθήνα, Ιούλιος 2017. Τις λύσεις Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης της Retail@Link (όμιλος Entersoft) επέλεξε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ για την ηλεκτρονική διαχείριση όλων των παραστατικών που εκδίδει, με άμεσα οφέλη οικονομιών κλίμακας, αυτοματοποίησης και επιτάχυνσης επαναλαμβανόμενων διαδικασιών.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου και δομικών υλικών, συνεργάζεται με τη Retail@Link, τον καινοτόμο πάροχο Software as a Service λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας και συστήματα Business Intelligence. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος επέλεξε τη λύση Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης R@L BizDoc Enterprise Edition της Retail@Link για τη συνολική ηλεκτρονική διαχείριση παραστατικών στην Ελλάδα, με στόχο τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση από τη χάρτινη διαδικασία και την παραδοσιακή αποθήκευση σε φυσικούς χώρους. Η μείωση του λειτουργικού κόστους και διαχειριστικού χρόνου επεξεργασίας, αρχειοθέτησης και αυτόματης ανίχνευσης παραστατικών (τα οποία παραμένουν εύκολα προσβάσιμα), καθώς και η αυξημένη ασφάλεια των αρχείων (μετά την ψηφιοποίησή τους η έννοια της φυσικής φθοράς δεν υφίσταται), μέσω της τοπικής εφαρμογής αρχειοθέτησης, αποτέλεσαν τα κύρια κριτήρια επιλογής της λύσης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Η συγκεκριμένη υλοποίηση παρουσίασε αυξημένη πολυπλοκότητα και απαίτησε σημαντικό βαθμό προσαρμογής της εφαρμογής (customization) με στόχο την κάλυψη των αναγκών της ΤΙΤΑΝ για ψηφιοποίηση των φορολογικών εκτυπώσεων (τιμολόγια, δελτία αποστολής), σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, σε 80 διακριτά σημεία έκδοσης στην Ελλάδα. Μετά την εκκίνηση της παραγωγικής λειτουργίας η Retail@Link έχει αναλάβει την ευθύνη της υποστήριξης του Τιτάνα με απρόσκοπτες και εγγυημένες υπηρεσίες βασισμένες σε SLA’s (Service Level Agreements).

Αθήνα, Ιούλιος 2017. BRONZE διάκριση, απέσπασε στα φετινά Business IT Excellence Awards η επιτυχημένη εφαρμογή της λύσης R@L e-DCM (e-Distributors Channel management της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), στην πληροφοριακή δομή του δικτύου αντιπροσώπων της Κρι Κρι.

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο ΓΑΛΑΖΙΟ, η καθιερωμένη απονομή των βραβείων BITE Awards 2017. Στην τελετή απονομής, η Retail@Link & η Κρι Κρι, έλαβαν BRONZE βραβείο στην κατηγορία της Ηλεκτρονικής Συνεργασίας / Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, για το έργο R@L e-DCM όπου η αυτοματοποιημένη συλλογή και επεξεργασία των Sell-Out data του δικτύου αντιπροσώπων είναι διαθέσιμη real-time, μέσα από ένα συνεχώς τροφοδοτούμενο & πλήρως αυτοματοποιημένο Business Intelligence portal. Το έργο εξυπηρετεί τις σύνθετες ανάγκες της ηλεκτρονικής συλλογής & αποστολής δεδομένων πωλήσεων, χωρίς κανένα κόστος εγκατάστασης ή αλλαγής υποδομής τόσο για την Κρι Κρι όσο και για τους αντιπροσώπους της, προσφέροντας πολλαπλά οικονομικά & λειτουργικά οφέλη στη συνεργασία, καθώς η ταχύτητα, αξιοπιστία, ποιότητα και διαφάνεια των δεδομένων πωλήσεων εξασφαλίζουν μια Win-Win-Win-Win συνεργασία με οφέλη σε 4 διαστάσεις (Κρι Κρι – Αντιπρόσωποι - Τελικός Καταναλωτής – Retail@Link) και αμοιβαία πλεονεκτήματα πλήρους ορατότητας της καθημερινής απόδοσης χωρίς καμία χειροκίνητη παρεμβολή.

Η εφαρμογή της λύσης R@L e-DCM, προσέφερε μετρήσιμα αποτελέσματα στη μείωση του διαχειριστικού κόστους και στην απόλυτα μετρήσιμη ποιότητα των δεδομένων καθώς και την ενίσχυση της αυτοματοποίησης του δικτύου των αντιπροσώπων. Σήμερα η παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, όπου μέσα από τη χρήση του BI portal, η Κρι Κρι και το δίκτυο αντιπροσώπων της έχουν πλήρη ορατότητα πωλήσεων από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή με στόχο τη συνεχή βελτίωση, ενώ τα πλούσια στατιστικά & reports που παρέχονται από το Online portal της Retail@Link βοηθούν στην ανταλλαγή πολύτιμης γνώσης σε ολόκληρο το δίκτυο.

Όπως δηλώνει ο κος Γιώργος Τσινάβος, Sales Operations Manager στην Κρι Κρι: «Το μεγάλο στοίχημα σε αυτό το φιλόδοξο έργο ήταν η μετρήσιμη πρόοδος στην επιτάχυνση της συλλογής δεδομένων πωλήσεων που απαιτεί μηδαμινή ανθρώπινη παρεμβολή λόγω της αυτοματοποίησης της διαδικασίας που ενισχύσει την ορατότητα σε ολόκληρο το δίκτυο. Η συνεργασία μας με τη Retail@Link στο έργο R@L e-DCM ενίσχυσε μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής την καθημερινή, αυτόματη και έγκυρη συλλογή Sell-Out Data από το δίκτυο διανομής του κάθε συνδεδεμένου αντιπροσώπου, εφοδιάζοντας συνολικά την Κρι Κρι και ολόκληρο τοι δίκτυο με έναν υπερσύγχρονο κοινό κόμβο επικοινωνίας, το Online Β.Ι. portal, μέσα από τον οποίο επιτυγχάνεται η καλύτερη στόχευση & η ταχύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πιο σημαντικού κρίκου στην εφοδιαστική μας αλυσίδα-του καταναλωτή.»

Αθήνα, Ιούνιος 2017. Στην άμεση ηλεκτρονική τιμολόγηση με τους πελάτες της προχώρησε η Ιάσων Πληροφορική, μέσα από την υλοποίηση της λύσης R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft).

Με στόχο την υποστήριξη & ενίσχυση των εμπορικών της σχέσεων, η Ιάσων Πληροφορική συνδέθηκε στο δίκτυο R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link. H πολυετής & εστιασμένη εμπειρία ολοκληρωμένων λύσεων SaaS που προσφέρει η Retail@Link, έδωσε τη δυνατότητα στην Ιάσων Πληροφορική να εκμηδενίσει την ανθρώπινη παρεμβολή στη χειροκίνητη έκδοση παραστατικών που ανταλλάσσει με τους εμπορικούς συνεργάτες της, καθώς η υπηρεσία προσφέρει πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση της λειτουργίας τιμολόγησης, μειώνοντας το κόστος ανά παραστατικό > 50% μέσα από τη διαδικασία της σταδιακής αποδέσμευσης από το χαρτί και τα αναλώσιμα. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης λύσης έγινε από τη Retail@Link απευθείας στα πληροφοριακά συστήματα των συνεργαζόμενων μερών, ανεξάρτητα από την ετερόκλητη πληροφοριακή δομή των εκάστοτε συστημάτων. Ταυτόχρονα, μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά της, μειώνοντας το χρόνο διαχείρισης και εξασφαλίζοντας ορατότητα στο status-παράδοσης των παραστατικών της. Ως επιπρόσθετο όφελος, η Ιάσων Πληροφορική έχει άμεση πρόσβαση στη μεγαλύτερη ηλεκτρονική κοινότητα των 50.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (Β2Β δίκτυο της Retail@Link), με μία και μόνο σύνδεση, πετυχαίνοντας άμεση επεκτασιμότητα και οικονομίες κλίμακας.

Η πολυετή δραστηριότητα της Ιάσων Πληροφορική έχει οδηγήσει στην κατάκτηση και διατήρηση ηγετικής θέσης στην αγορά της πληροφορικής με αποκλειστική διανομή σε μεταπωλητές σε γνήσια αναλώσιμα εκτυπωτών, περιφερειακά και αξεσουάρ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ως εξουσιοδοτημένος διανομέας HP, EPSON, OKI, LEXMARK, SAMSUNG, PANASONIC, VERBATIM, και άλλων σημαντικών οίκων, διαθέτει συσσωρευμένη τεχνογνωσία, ενώ οι εξελιγμένες διαδικασίες εξυπηρέτησης των πελατών, αποτελούν μια ισχυρή βάση συνεχούς δημιουργίας συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Σύμφωνα με τη δήλωση της κας Δανάης Παπαδοπούλου Deputy General Manager & HR στην Ιάσων Πληροφορική « Για την Ιάσων Πληροφορική, που στηρίζεται στη διαρκή εξέλιξη και ενίσχυση των εμπορικών της σχέσεων με τους συνεργάτες της, καθώς και στην άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της, πέτυχε μέσα από την ευέλικτη και αμφίδρομα επωφελή λύση της υπηρεσίας e-Invoicing της Retail@Link να μειώσει καταλυτικά τις καθημερινά χειροκίνητες και χρονοβόρες διαδικασίες τιμολόγησης & αρχειοθέτησης των παραστατικών που ανταλλάσσει με τους συνεργάτες της, με άμεσα & αμφίδρομα αποτελέσματα διαχειριστικού οφέλους.»

Αθήνα, Ιούνιος 2017. Η BakeHellas η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για επαγγελματίες, προχώρησε στη σύνδεση του δυναμικά αναπτυσσόμενου B2B δίκτυο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτοματοποίηση της ανταλλαγής των παραστατικών της με τους συνεργάτες της.

Η εταιρεία BakeHellas, έχοντας προβεί σε σημαντικές επενδύσεις για την δημιουργία δύο σύγχρονων εγκαταστάσεων στο Σχηματάρι Βοιωτίας, αποτελεί την πιο εξειδικευμένη μονάδα παραγωγής προψημένων-κατεψυγμένων αρτοσκευασμάτων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει πρωτοποριακή σειρά καταναλωτικών προϊόντων αρτοζαχαροπλαστικής καθώς και μία σειρά προϊόντων cash & carry. Κατά συνέπεια, η μεγάλη γκάμα προϊόντων, τα εγκατεστημένα συστήματα ασφάλειας τροφίμων και η φιλοσοφία των στελεχών της BakeHellas εγγυώνται την ικανοποίηση των πελατών της. Έχοντας ένα μεγάλο όγκο εμπορικών συναλλαγών που ανταλλάσσει με τους συνεργάτες της όπου απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία της χειροκίνητης εκτύπωσης των παραστατικών από το λογιστήριο, η BakeHellas πήρε την απόφαση να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία έκδοσης & παραλαβής παραστατικών εφαρμόζοντας τη λύση R@L e-Invoicing EDI της Retail@Link, η οποία αυτοματοποιεί όλη τη διαδικασία από την αρχή έως το τέλος (συλλογή, μεταφορά και καταχώριση των παραστατικών πώλησης) από ERP-σε-ERP, χωρίς καμία manual παρεμβολή. Επιπλέον, οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή της διαδικασίας χωρίς κανένα λάθος. Επιπρόσθετο όφελος για την BakeHellas είναι ότι μέσα από τη συγκεκριμένη διασύνδεση με τη Retail@Link, απέκτησε άμεση πρόσβαση στη μεγαλύτερη και τάχιστα αναπτυσσόμενη ηλεκτρονική κοινότητα 50.000 επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας άμεσο roll-out και απόσβεση της επένδυσης.

Όλα τα προϊόντα της BakeHellas παρασκευάζονται με μεθόδους παραδοσιακής αρτοποίησης διατηρώντας ταυτόχρονα αυστηρό έλεγχο των πρώτων υλών, υψηλό επίπεδο και υγιεινής και ασφάλειας καθώς και επιστημονικό προσωπικό
και πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 22000:2005. 

Όπως δηλώνει ο κος Χατζηθεοδώρου Αναστάσιος, ΟΔ της BakeHellas. «Η πρωτοπορία και ο εκσυγχρονισμός στις καθημερινές διαδικασίες μας δίνουν τη δυνατότητα να επικεντρωνόμαστε στο να προσφέρουμε στους πελάτες και καταναλωτές μας προϊόντα, άριστης ποιότητας που πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Η συνεργασία μας με τη Retail@Link στο e-Invoicing EDI κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, έτσι ώστε να προσφέρουμε win-win λύσεις επιπρόσθετης αξίας στους συνεργάτες μας, μέσα από την «κυκλική» ανταλλαγή παραγγελιών-τιμολογίων, βοηθώντας την επιχείρησή μας να γίνει μεγαλύτερη και ανταγωνιστικότερη. »

Αθήνα, Μάιος 2017. Τις ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) υλοποίησε η DE’LONGHI , αυτοματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την έκδοση, μεταφορά και αρχειοθέτηση των παραστατικών της, ενώ ταυτόχρονα κατάργησε τη χρήση χαρτιού για την εκτύπωση του φυσικού παραστατικού και μείωσε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

H DE’LONGHI, η διεθνής ηγέτιδα εταιρεία στην αγορά του καφέ, των συσκευών Air Treatment και θέρμανσης καθώς και σε επιλεγμένες μικροσυσκευές κουζίνας και φροντίδας σπιτιού, ξεκίνησε δυναμικά τη συνεργασία της με τη Retail@Link εφαρμόζοντας την άυλη και ηλεκτρονική διαχείριση των παραστατικών της. Η επιλογή της λύσης R@L e-Invoicing Paperless, όχι μόνο καταργεί την εκτύπωση των παραστατικών στους πελάτες της, αλλά επιταχύνει και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου και μεταφοράς μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ο χρήστης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί το status παράδοσής των παραστατικών μέσα από το φιλικό στο χρήστη Online Portal της Retail@Link, όπου προσφέρεται πληροφόρηση και συνολική εικόνα για όλο το status της διαδικασίας, μόνο με ένα κλικ. Επιπρόσθετα, μέσω της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των παραστατικών, η εταιρία αποκτά πρόσβαση στα ιστορικά της αρχεία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, φιλτράροντας τα δεδομένα μέσα από μια πληθώρα επιλογών, χωρίς να χρειάζεται να διατηρεί ούτε ένα φύλλο φυσικού-χάρτινου αρχείου.

Ως θυγατρική της ιταλικής πολυεθνικής, η DE’LONGHI, χαρακτηρίζεται από ευφυή προσέγγιση στην καινοτομία των οικιακών συσκευών, οι οποίες διαθέτουν έναν ξεχωριστό συνδυασμό στυλ και επιδόσεων, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από μια διακριτικά ιδιαίτερη κομψή γραμμή που τις κάνει αμέσως αναγνωρίσιμες διεθνώς. Η λαμπρή πορεία της σε παγκόσμιο επίπεδο, την καθιστά υπολογίσιμο και ισχυρό παίκτη στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι με συνέπεια και αξιοπιστία.

Η επιλογή της εταιρείας να μεταβεί σε άυλη τιμολόγηση αναδεικνύει την περιβαλλοντική υπευθυνότητά της, η οποία ταυτόχρονα εξασφαλίζει γρήγορες & ασφαλείς συναλλαγές και ταχύτερη λειτουργία, απαλλάσσοντας το λογιστήριο από διαδικασίες που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κου Φίλιππου Σκριάπα, Οικονομικού Διευθυντή της DE’LONGHI. “Η Retail@Link ως εξειδικευμένος  πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μας προσέφερε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε γρήγορα μια λύση που θα επέτρεπε την άμεση μείωση των λειτουργικών μας εξόδων μέσα από ασφαλή, κρυπτογραφημένη, ηλεκτρονική αποστολή με απώτερο στόχο τις οικονομίες κλίμακας και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μας συνείδησης.” Επιπλέον μέσω του EDI, μας επέτρεψε να διασυνδεθούμε ηλεκτρονικά με τους σημαντικούς συναλλασσόμενούς μας και να βελτιώσουμε τις αμοιβαίες διεργασίες μας, αποκομίζοντας αμοιβαία οφέλη”.

Αθήνα, Μάιος 2017. Τις ολοκληρωμένες λύσεις της Retail@Link (μέλος του Ομίλου Entersoft) υλοποίησε η Jacobs Douwe Egberts, για την ηλεκτρονική διασύνδεση με το πελατολόγιό της, στοχεύοντας στην ταχύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής της αλυσίδας σε ένα νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργειών.

H Jacobs Douwe Egberts, ο διεθνής κολοσσός στην αγορά του καφέ επέλεξε τις Software as a Service λύσεις της Retail@Link με στόχο την ταχύτερη & αποτελεσματικότερη ανταλλαγή παραγγελιών & τιμολογίων, μέσα από ένα αποτελεσματικό - digital περιβάλλον συνεργασίας. Συγκεκριμένα η J.D.E. χρησιμοποιεί τη λύση R@L CRP για την ηλεκτρονική διαχείριση της αναπλήρωσης αποθεμάτων στις Κεντρικές Αποθήκες των μεγαλύτερων αλυσίδων Super Market που εξυπηρετεί, υπολογίζοντας αυτόματα τη βέλτιστη πρόταση παραγγελίας, που εξασφαλίζει μέγιστα επίπεδα εξυπηρέτησης και optimal επίπεδα αποθεμάτων, συνεπώς μειώνοντας το κόστος των επιστροφών και των συχνών παραδόσεων. Επιπλέον με τη λύση R@L e-Invoicing & e-Ordering EDI, η εταιρεία εξασφαλίζει την ηλεκτρονική ροή των παραγγελιών και των τιμολογίων της από ERP σε ERP, τα οποία καταχωρούνται αυτόματα χωρίς την ανάγκη manual καταχώρησης. Εκμεταλλευόμενη το ευρύτατο δίκτυο συνδεδεμένων επιχειρήσεων στον κόμβο της Retail@Link, η JDE εξασφαλίζει 1 ηλεκτρονική διασύνδεση με πολλαπλούς αποδέκτες, οικονομίες κλίμακας και σημαντικά οφέλη μείωσης του λειτουργικού της κόστους.

H Jacobs Douwe Egberts με έδρα την Ολλανδία είναι o ηγέτης στην αγορά του στιγμιαίου καφέ σε 24 χώρες στο διεθνή χάρτη. Για την δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά, η εταιρεία επέλεξε να συνεργαστεί με τη Retail@Link στα πλαίσια της εμπειρίας του παρόχου, ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά της εφοδιαστικής αλυσίδας για περισσότερα από 13 χρόνια, εξυπηρετώντας εστιασμένα τις ανάγκες ηλεκτρονικής διασύνδεσης προμηθευτών-αγοραστών για την ανταλλαγή δεδομένων και αρχείων. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάριν στην άρτια συνεργασία των δύο εταιρειών μαζί με την ομάδα εργασίας στο εξωτερικό, ενώ στόχος του είναι η αέναη εξέλιξη & πρόοδος, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εφοδιαστική αλυσίδα της JDE.

Ο κ Δημήτρης Φιλιππίδης, ο οποίος ήταν Logistics Account Manager στη Jacobs Douwe Egberts Greece κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης του έργου δήλωσε, « Στόχος της συνεργασίας μας με τη Retail@Link, ήταν να βελτιώσουμε την ταχύτητα συνεργασίας μας με το πελατολόγιό μας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι στηρίζουμε την αναπλήρωση σε αξιόπιστα ηλεκτρονικά δεδομένα. Οι λύσεις που επιλέξαμε μας υποστηρίζουν σημαντικά, τόσο σε επίπεδο μείωσης του λειτουργικού & διαχειριστικού κόστους, όσο και στη βελτιωμένη εμπειρία συνεργασίας με το εμπορικό μας οικοσύστημα.»

Αθήνα, Απρίλιος 2017. Οι συνεργαζόμενες εταιρίες Unilog & ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Logistics & της Διανομής Φαρμάκων αντίστοιχα, προχώρησαν στην ταυτόχρονη υλοποίηση της λύσης e-Invoicing - EDI της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), με στόχο την αυτοματοποίηση της αποστολής και καταχώρησης ηλεκτρονικών παραστατικών στα πληροφοριακά συστήματά τους.

Η Unilog & ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ, ηγέτες στην αγορά Διανομής Φαρμάκου, συνδέθηκαν μέσω της υποδομής Electronic Data Interchange (EDI) της Retail@Link, εξασφαλίζοντας την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο ορθότητας των δεδομένων, εξαλείφοντας σημαντικά κόστη ελέγχου και διόρθωσης λαθών. Η πρωτοποριακή λύση της Retail@Link που στηρίζεται στην πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε Software As Service (SaaS) υπηρεσίες, βοήθησε στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς και ελέγχου των δεδομένων των παραστατικών των δύο εταιριών καθώς και την αυτόματη εισαγωγή τους στο πληροφοριακό τους σύστημα (ERP). Κατά συνέπεια, και οι δύο εταιρίες, εξασφαλίζουν πολύτιμους πόρους για τον έλεγχο και την καταχώρηση των παραστατικών, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και επιτάχυνση διαδικασιών καταχώρησης που μέχρι χθες πραγματοποιούσαν χειροκίνητα. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη υπηρεσία εξασφαλίζει συνολικά οφέλη που αυξάνονται εκθετικά, καθώς η ευκαιρία ορατότητας, ταχύτερης συνεργασίας και περαιτέρω διασύνδεσης του πελατολογίου μέσα από τον ηλεκτρονικό κόμβο του παρόχου (B2B Hub), είναι πλέον πιο εφικτή από ποτέ.

Καθώς αναφέρει ο κος Αντώνης Σάμιος (Διευθυντής Customer Service) της Unilog:

“Aπό τα σημαντικότερα οφέλη αυτής της συνεργασίας είναι ότι πετύχαμε μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και ακρίβεια στην αποστολή των παραστατικών μας, χωρίς καμία αλλαγή στις υπάρχουσες υποδομές ή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα. Οι τεχνολογίες αιχμής που προσφέρει η Retail@Link με στόχο την αυτοματοποίηση χρονοβόρων και χειροκίνητων διαδικασιών, βοηθούν καταλυτικά στον σωστό καταμερισμό και αξιοποίηση του χρόνου της ομάδας μας, έτσι ώστε να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παραγωγή added-value τόσο στους συνεργάτες, όσο και στους τελικούς πελάτες μας. Με την απρόσκοπτη υποστήριξη της Retail@Link, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς παρεκκλίσεις και παρεμβολές”.

Αθήνα, Απρίλιος 2017. Η SPAROS DIL η δυναμική και σύγχρονη εταιρεία εμπορίας & Logistics δημοφιλέστατων Brands στον κλάδο του Τροφίμου & Ποτού, εφάρμοσε ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (όμιλος Entersoft) με στόχο τη λειτουργική ευελιξία και τη μετάβαση σε ένα Paperless λογιστήριο με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Η SPAROS DIL, τοπικός αντιπρόσωπος πασίγνωστων Fast Moving Consumer Brands όπως ARLA Foods, General Mills, Μύλοι Λούλη, ΕΨΑ, ΒΙΑΝ κ.α, επέλεξε τις υπηρεσίες R@L e-Invoicing Paperless & EDI της Retail@Link, βραβευμένες για τη λειτουργική εξοικονόμηση που προσφέρουν. Με τη λύση R@L e-Invoicing Paperless η SPAROS DIL έχει τη δυνατότητα να αρχειοθετεί και να στέλνει ηλεκτρονικά και μέσα σε λίγα λεπτά τα παραστατικά της στους πελάτες της, παρακολουθώντας μέσα από την Online υπηρεσία το status παράδοσης στον εκάστοτε παραλήπτη και εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις περιπτώσεις καθυστερημένης παράδοσης ή απώλειας παραστατικών. Επιπλέον με την λύση e-Invoicing EDI, η εταιρεία ανταλλάσει άμεσα και αυτοματοποιημένα την πληροφορία των παραστατικών της από ERP-σε-ERP μειώνοντας στο ελάχιστο το διαχειριστικό κόστος καταχώρισης και ελέγχου παραστατικών και ολοκληρώνοντας την ηλεκτρονική διαχείριση παραστατικών.

Η SPAROS DIL δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2008 προσφέροντας ολοκληρωμένες εμπορικές υπηρεσίες Trade Marketing, Πωλήσεων & Logistics σε μερικές από τις πλέον ανταγωνιστικές επιχειρήσεις Τροφίμου & Ποτού. Με εστιασμένη εμπειρία και εξειδίκευση που την καθιστά ένα πολύτιμο στρατηγικό συνεργάτη, η SPAROS Dil λειτουργεί ως «θυγατρική» εταιρεία για τους αποθέτες της ενισχύοντας συνολικά την αλυσίδα ανεφοδιασμού του κλάδου με premium λύσεις προστιθέμενης αξίας.

Όπως δηλώνει ο κ Λουκάς Σπάρος, Διευθύνων Σύμβουλος στην SPAROS Dil A.E.: « Η αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και του Electronic Data Interchange, μας προσφέρει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε περαιτέρω την ταχύτητα εξυπηρέτησης προς του πελάτες και τους προμηθευτές μας. Η συνεργασία μας με τη Retail@Link, μας έδωσε σημαντικό προβάδισμα στη διασύνδεση με το εμπορικό μας οικοσύστημα, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα ευρύτατο δίκτυο συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο e-Invoicing. »

1 2 3 4 5  ... Επόμενο Εγγραφές ανά σελίδα:
Επικοινωνία

 

[image]
[image]
+30 211.1063.800

 

Ή βρείτε τον συνεργάτη
που ψάχνετε
εδώ